Syksy tuo mukanaan valmistau­tumisen talven aikaan

Pekka Kontio, toimitusjohtaja, Lakeuden Etappi

Toimialueemme asukkaat saavat hyvät mahdollisuudet arjen kiertotalouteen ja lajitteluun niin kiinteistön Spot-järjestelmällä kuin alueellisilla RE-pisteillä. Ennen jätteeksi lajittelua on kuitenkin jokaisen syytä arvioida, onko tuotteella mahdollisuus elinkaaren jatkamiseen korjaamalla tai kunnostamalla. Hyvä huolto, kunnostus ja korjaaminen antavat usein tuotteelle huomattavaa lisää käyttöikään ja tämän kautta käytetylle rahalle parempaa vastinetta. 

Alueellamme on laajasti hyviä palveluntarjoajia erilaisten tuotteiden uudistamisen ja korjaamisen avuksi. Etappi on ollut aktiivisesti mukana keräämässä ja ylläpitämässä  Korjaa.se  -verkkosivua, johon on kerätty alueellisesti palvelun tarjoajia.

Kesällä toimialueella käynnistyi 3–9 huoneiston taloyhtiöissä pakkausjätteiden nelilokerokeräys. Kartonki-, lasi-, muovi- ja metallipakkaukset lajitellaan nelilokeroastiaan, mikä tyhjennetään samaan autoon. Autossa on todellakin jokaiselle jätteelle omat tilansa ja jätteitä ei sotketa keskenään autoon kipatessa. 

Keväällä 2024 käynnistyy 1–2 huoneiston kiinteistöillä kaksilokerokeräys poltettavalle jätteelle ja biojätteelle, joille kummallekin on omat lokeronsa astiassa. Näillä toimilla tavoitellaan kansallisia ja EU-tasoisia yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita. Viime vuoden tavoite, 50 prosenttia, ei Suomessa toteutunut vaan jäätiin 39 prosenttiin. Etapin toimialueella kierrätysaste oli 42 prosenttia. Uskomme kuitenkin alueemme nousevan vuoteen 2026 mennessä lähelle 55 prosentin tasoa nyt suunniteluilla muutoksilla.

Seinäjoen alueella toimivan RE-pisteen kokemukset ovat tuoneet meille paljon arvokasta tietoa asiakkaiden asioimistavoista, jätteiden lajittelusta ja laajojen asiointiaikojen tarpeellisuudesta. Saatuja kokemuksia hyödyntäen olemme käynnistäneet seuraavien pisteiden toteutuksen Lapualle vuoden 2024 aikana ja Kurikkaan 2025 aikana. Tämän jälkeen toimialueemme asukkaista yli 70 prosenttia asuu vain 15 kilometrin säteellä RE-pisteiden palveluista.

Syksyn puutarhatyöt ja säilöntäkausi näkyvät Etapin asemilla, jolloin asiointi on vilkkaimmillaan ennen talven rauhallisempaa aikaa. Oikein mukavaa syksyn- ja talvenaikaa sekä joustavaa arjen kiertotaloutta jokaiselle. Kunnostellaan ja korjaillaan talven aikana kesän rasittamia tuotteita.

Pekka Kontio

Toimitusjohtaja
Lakeuden Etappi

Muut artikkelit