Tekstiileille valmistellaan tuottajavastuuta

Euroopan komissio ehdottaa, että tekstiilialan toimijat vastaisivat tekstiilien jätehuollosta itse.

Tuottajavastuuta ollaan laajentamassa koskemaan myös tekstiilejä. Euroopan komissio on esittänyt, että tekstiilien valmistajille ja maahantuojille säädetään vastuu tekstiilituotteiden koko elinkaaresta. Tämä tarkoittaa sitä, että tekstiilialan toimijat vastaisivat myös tekstiilijätteen keräämisen ja jätehuollon kustannuksista. Ympäristöministeriö on alkanut valmistella Suomen kantaa eduskunnan käsittelyyn.

Käytäntö olisi sama kuin useiden muiden tuottajan vastuulle jo kuuluvien jätelajien osalta. Tuottajavastuu koskee jo akkuja ja paristoja, pakkauksia, paperia ja paperituotteita, autoja, renkaita sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita eli kodinkoneita.

Komission ehdotus on, että tuottajat vastaisivat tekstiilien jätehuollosta eli erilliskeräyksestä, lajittelusta, uudelleenkäyttöön valmistelusta, kierrätyksestä sekä näistä aiheutuvista kustannuksista. Myös verkkokaupat pyrittäisiin saamaan mukaan. Tekstiilien tuottajavastuu koskisi kotitalouksien käytöstä poistettuja vaatteita, asusteita ja jalkineita kaikkialla Euroopassa.

Tekstiilien tuottajavastuuehdotus sisältyy Euroopan komission antamaan jätepuitedirektiiviesitykseen. Kuluttajien poistotekstiilien erilliskeräys tuli Suomessa kuntien vastuulle vuodenvaihteessa 2023. Kuntien jäteyhtiöt hoitavat käytännössä poistotekstiilien keräyksen. Tällä hetkellä poistotekstiilin keräyspisteitä on yli 300 ympäri Suomea.

Tällä hetkellä poistotekstiilin keräyspisteitä on yli 300 ympäri Suomea.

Suomen Tekstiili & Muoti ry ja Suomen Kiertovoima KIVO ry. ovat tehneet esiselvityshankkeen tekstiilien tuottajavastuusta. Hankkeen tavoitteena on luoda kolme tekstiileille soveltuvaa ehdotusta tuottajavastuumalleista, joissa huomioidaan koko tekstiilialan arvoketju sekä sen toimijoiden näkökulmat ja heihin kohdistuvat vaikutukset.

Muut artikkelit