Spot-palvelut laajenee myös pientaloihin

Kaikille vakituisesti asutuille kiinteistöille tulee mahdollisuus biojätteen lajitteluun.

Etapin Spot-palvelut on suunniteltu kiinteistön koon mukaan, taloyhtiöissä enimmillään kuudelle kerättävälle jätelajille, omakoti- ja paritaloissa poltettavan jätteen lisäksi biojätteelle.

Uudistuksen seuraava vaihe on kaksilokerokeräys, jolla toteutetaan biojätteen erilliskeräys myös pientaloissa, alkaen huhtikuussa 2024 eri kuntiin porrastettuna. Spot-palveluilla toteutetaan uuden jätelain tuomat vaatimukset ja vähän vielä parannettuna.

Spot on lähtöpiste jätteiden matkalle. Jätteistä tehdään uusioraaka-ainetta, energiaa, biokaasua ja maanparannusraetta.

Täältä löydät yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia kaksilokerokeräyksestä.

Spot-palvelutasot

Spot

Kompostoiville omakoti- ja paritaloille.

Sisältää poltettavan jätteen erillisastian ja asukkaiden itse hankkiman kompostorin.

Spot Plus

Omakoti- ja paritaloille.

Sisältää kaksilokeroastian, josta löytyy omat lokeronsa biojätteelle sekä poltettavalle jätteelle. Biojätteen erilliskeräys laajenee jätehuoltomääräysten mukaisesti koskemaan kaikkia vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, myös pientaloja, koko Etapin toimialueella 1.4.2024 alkaen.

Kaksilokeroastia on uusi jäteastiamalli, jonne poltettava jäte ja biojäte lajitellaan omiin lokeroihinsa. Biojätelokeron osuus astiasta on 40 prosenttia ja poltettavan jätteen 60 prosenttia. Kaksilokeroastia tyhjennetään jäteautoon, missä on erilliset säiliöt kummallekin jätelajille.

Biojätteen keräyksen käynnistyminen niillä kiinteistöillä, joilla ei kompostoida:

  • Ilmajoki, kanta-Kurikka, Lapua: 1.4.2024 alkaen
  • Seinäjoki keskustaajama: 1.7.2024 alkaen
  • Seinäjoki keskustaajaman ulkopuolinen alue (Ylistaro, Nurmon taajaman ulkopuoliset alueet), Kuortane: 1.5.2025 alkaen
  • Jalasjärvi, Peräseinäjoki: 1.1.2026 alkaen
  • Alavus, Ähtäri, Kihniö: 1.4.2026 alkaen

Spot Pro

Taloyhtiöille.

Sopiva yhdistelmä eri kokoisia erillisastioita ja/tai kaksi- ja nelilokeroastioita, joissa kerätään kuutta eri jätelajia, poltettavaa jätettä ja biojätettä, kartonki-, lasi-, metalli- sekä muovipakkauksia.

  • Pienemmissä eli 3–4 huoneiston taloyhtiöissä biojäte ja poltettava jäte kerätään kaksilokeroastialla ja pakkausjätteet nelilokeroastialla.
  • 5–9 huoneiston taloyhtiöissä biojäte ja poltettava jäte kerätään erillisastioihin ja pakkausjätteet nelilokeroastioihin.
  • Tai taloyhtiön niin halutessa voidaan käyttää pakkausjätteiden keräämiseen myös erillisastioita.
  • Yli kymmenen huoneiston taloyhtiöissä kaikilla jätelajeilla on oma astia.

Huom! Omakotitalot ja paritalot voivat liittyä vapaaehtoisesti pakkausjätteiden nelilokerokeräykseen taajamissa.

Mikä on taajama?

Jätelainsäädännössä ja uusissa jätehuoltomääräyksissä on käytössä taajamakäsite. Taajamalla tarkoitetaan rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä. Toimialueella on aikaisemmin käytetty asemakaava- ja haja-asutusalue-määrittelyä.

Tarkista kartalta, sijaitseeko kiinteistösi taajamassa: kartta.

Muut artikkelit