Tutkimus: Kotitalouksien hiilijalanjäljen puolittaminen on mahdollista edistämällä korjaus­palveluita

Yhtenä keinona on huolto- ja korjauspalveluiden edistäminen

Suomalaisten kotitalouksien kulutuksen laskettu hiilijalanjälki on pienentynyt 2000-luvulla. Tuoreen tutkimuksen mukaan hiilijalanjälkeä pystyttäisiin pienentämään edelleen, jopa puolittamaan se, erilaisilla ohjauskeinoilla. Suomen ympäristökeskus tutki yhdessä Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa, minkälaisilla ohjauskeinoilla kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki saataisiin puolitettua vuoteen 2035 mennessä. 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten kotitalouksia voitaisiin ohjata pienentämään omaa hiilijalanjälkeään asumisen, liikkumisen, ruokailutottumusten ja kulutuksen osalta.

Tutkimuksen mukaan tavaroiden ja palveluiden kulutuksen osalta keskeisiä ovat ohjauskeinot, jotka parantavat tuotteiden pitkäikäisyyttä ja siten vähentävät tarvetta hankkia uusia tavaroita. Tämä edellyttää, että huolto- ja korjauspalveluja edistetään. 

Kulutustavaran, kuten elektroniikan tai vaatteiden korjaaminen olisi yksi merkittävä keino pienentää suomalaisten hiilijalanjälkeä.

Kulutustavaran, kuten elektroniikan tai vaatteiden korjaaminen olisi yksi merkittävä keino pienentää suomalaisten hiilijalanjälkeä.

Tehokkain ohjauskeino tavaroiden elinkaaren pidentämiseen on raportin mukaan tukea EU:n tulevaa Right to Repair -sääntelyehdotusta, jonka myötä tavaroiden korjaaminen olisi nykyistä halvempaa ja helpompaa.

Tutkijoiden mukaan huomiota tulisikin kiinnittää tavaroiden käyttöiän kasvattamiseen, mikä vähentäisi tarvetta hankkia uusia.

Tätä työtä tehdään jo nyt EU:ssa, jonka ekosuunnitteludirektiiviin on tulossa esimerkiksi älylaitteiden päivitettävyysvaatimus, jonka mukaan uusien päivitysten tulee toimia myös vanhoissa laitteissa.

Kansalaisten näkökulmasta asiantuntijat pitävät tukia ja tiedollista ohjausta hyväksyttävämpinä kuin kieltoja ja rajoituksia, joita monet asiantuntijat pitivät kuitenkin tarpeellisina.

Muut artikkelit