Kierrätys­koutsauksella kierrätystietoutta päiväkotiin ja kouluun

Kierrätyskoutsit opastavat lapsia kuluttamaan kestävämmin.

Lakeuden Etapin tehtäviin on aina kuulunut jäteneuvonta. Tänä päivänä se on yhä monimuotoisempaa ja digitaalisempaa. Sitä toteutetaan erilaisten tilaisuuksien, kampanjoiden, kilpailujen ja digitaalisten opetusmateriaalien kautta. Nykyään kouluille tarjottavasta jäteneuvonnasta puhutaan kierrätyskoutsauksena! 

Kierrätyskoutsauksen tarkoituksena on opastaa kestävässä kuluttamisessa, jätteen määrän vähentämisessä sekä jätteiden lajittelussa. Samalla tavalla kierrätyskoutsit neuvovat muuallakin Suomessa eri jäteyhtiöiden alueilla edistäen jätteiden vähentämistä, lajittelua ja kierrätystä.

Kierrätyskoutseja voivat olla etappilaisten lisäksi Etapin jäteneuvontaverkoston jäsenet, joita löytyy kaikista toimialueen kunnista. Verkosto koostuu Etapin kouluttamista 4H-yhdistysten toiminnanjohtajista, jotka tekevät koutsausta Etapin nimissä ja saavat työstään korvauksen.

Kierrätyskoutsin voi varata koululle ottamalla yhteyttä Etapin viestintään tai suoraan oman kunnan kierrätyskoutsiin. Yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme.

Koululais­kampanjoilla tsemppiä kierrättämiseen

Kampanjoiden ja kilpailujen lisäksi Etappi tarjoaa vapaasti saatavilla olevia opetusmateriaaleja hyödynnettäväksi ympäristökasvatukseen eri luokka-asteille toimialueellaan.

Jo perinteeksi muodostunut ruokahävikin vastainen Tähteettömän pöydän ritarit -kampanja päiväkodeille käynnisti Etapin ympäristökasvatuksen tänäkin syksynä. Kampanjassa lapset saavat viikon ajaksi keräilypassin, johon saa tarran aina kun lautanen on syöty tyhjäksi. Kampanjan tarkoitus on kannustaa lapsia syömään lautanen tyhjäksi ja samalla opetella, miksi ruokaa ei pitäisi heittää roskiin.

Syksyllä yläkouluille järjestetään Be Sustainable -niminen uusi kampanja, jonka tarkoi­tuksena on lisätä tietoi­suutta kestävästä kulutta­misesta, jätteen määrän vähentä­misestä, jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä. Tuttujen aiheiden lisäksi uutena teemana Etapin koulu­kampanjoissa nostetaan pika­muodin vaikutuksia poisto­tekstiilin määrään ennalta­ehkäisevästi ja kannustetaan kierrättämään ja vaikka tuunaamaan vaatteita.

Be Sustainable -kilpailussa kannustetaan esimerkiksi tuunaamaan ja kierrättämään vaatteita sekä pohtimaan pikamuodin vaikutuksia.

Kampanja toteutetaan kilpailuna, jossa on kolme erilaista teemaa; biojäte ja ruokahävikki, pakkausjätteet sekä poistotekstiilit, joista valitaan yksi teema yhtä ryhmää kohden. Oppilaat saavat käyttää luovuuttaan tehtävänannon toteutuksessa. Työ voidaan toteuttaa esimerkiksi videona, haastatteluna, podcastina, kuvagalleriana, somepostauksena tai muuna esityksenä. Lopuksi raati valitsee osallistujien joukosta parhaimman työn, ja kyseisen työn tehnyt luokka palkitaan.

Tulevana keväänä Etappi järjestää yhdessä muiden pohjalaisjäteyhtiöiden kanssa suositun Kierrätyssankarit -kampanjan alakouluille. Kampanjassa täytetään jätepassin tehtäviä yhdessä luokan kanssa. Osallistuneiden luokkien joukosta arvotaan voittajaluokka, joka palkitaan. Viime vuonna palkintona oli vierailu Seinäjoen RE-pisteellä, jossa oppilaat pääsivät lisäksi herkuttelemaan pizzalla!

Muut artikkelit