Mikä muuttuu arjen kiertotaloudessa Etapin toimialueella?

Lajittelu helpottui taloyhtiöissä, kun pakkausjätteiden keräyspisteet tulivat kiinteistöille kesällä 2023. Seuraavaksi muutokset etenevät biojätteen erilliskeräyksen laajenemisella alkaen keväällä 2024.

Lakeuden Etapin jätehuoltopalvelujen uuden jätelain mukaiset muutokset alkoivat käytännössä näkyä kesästä 2023 lähtien, kun Etapin astiapalvelu toimitti vähintään kolmen huoneiston taloyhtiöille uudet nelilokeroiset pakkausjätteiden keräysastiat. Isommille taloyhtiöille toimitettiin erillisastiat muovipakkauksia varten, jos keräystä ei vielä kiinteistöillä ollut järjestetty. Uudet jätteiden erilliskeräys- ja kiinteistökeräyspalvelut Etapissa on nimetty Spot-palveluiksi.

Tästä eteenpäin muutokset etenevät biojätteen erilliskeräyksen laajenemisella alkaen keväällä 2024. Biojätteet tullaan keräämään kaikilta kompostoimattomilta kiinteistöiltä toimialueella vuoteen 2026 mennessä. Biojätteen kaksilokerokeräys käynnistyy keväällä 2024.

Mikä muuttuu jätehuollossa?

1. Pakkausjätteiden erilliskeräys laajenee

  • Uusi käytäntö: Pakkausjätteiden eli kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten erilliskeräysvelvoite tuli voimaan taajamissa 1.7.2023 alkaen kiinteistöillä, joissa on 3 huoneistoa tai enemmän. Keräys toteutetaan joko nelilokeroastialla tai erillisastialla riippuen huoneistojen määrästä.

2. Biojätteet kerätään niiltä kiinteistöiltä, joilla ei kompostoida

  • Uusi käytäntö: Biojätteen keräys tulee laajenemaan kaikille asuinkiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien, alueittain viidessä vaiheessa 1.4.2024–1.4.2026 välisenä aikana. 
  • Poltettava jäte ja biojäte kerätään pienkiinteistöiltä kaksilokeroastialla.
Klikkaa kuvasta suurentaaksesi sitä.

Aikataulu biojätteen keräyksen muutoksille:

  • Ilmajoki, kanta-Kurikka, Lapua: 1.4.2024 alkaen
  • Seinäjoki keskustaajama: 1.7.2024 alkaen
  • Seinäjoki keskustaajaman ulkopuolinen alue (Ylistaro, Nurmon taajaman ulkopuoliset alueet), Kuortane: 1.5.2025 alkaen
  • Jalasjärvi, Peräseinäjoki: 1.1.2026 alkaen
  • Alavus, Ähtäri, Kihniö: 1.4.2026 alkaen

Lakeuden Etapissa vertailtiin, miten laajentunut erilliskeräys toteutettaisiin erikokoisissa kiinteistöissä eri alueilla ympäristörasitteet ja kustannukset huomioon ottaen. Samalla huomioiden, ettei asukkaiden jätemaksu nouse kohtuuttomasti.

Jurvassa vain biojäte ja pakkausjätteet kunnan järjestämässä kuljetuksessa

Jurvan alueella biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräykset toteutetaan kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena jätelain velvoitteiden mukaisesti eli taajamissa biojätteet vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä heinäkuusta 2023 alkaen.   

Biojätteen keräys ei laajene Jurvaan 1–4:n huoneiston kiinteistöille, koska siellä kaksilokeroastioiden käyttö ei ole mahdollista kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän vuoksi. 

Kertaus jätelakimuutokseen:

Uuden jätelain ja asetuksen tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kierrätyskelpoisten jätteiden tehokasta lajittelua ja erilliskeräystä sekä jatkokäsittelyä uusiomateriaaleiksi. 

Lakeuden Etapin malli

Lakeuden Etapissa valittiin useasta eri skenaariosta malli, jossa jätehuoltopalvelu lisääntyy kaikilla kiinteistöillä, pakkausjätteet kerätään kaikilta vähintään kolmen huoneiston taloyhtiöiltä ja biojätteet tulevaisuudessa kaikilta kiinteistöiltä, joilla ei kompostoida.

Uuden palvelujärjestelmän eri toteutusvaihtoehtojen vertailussa huomioitiin viisi painopistettä, erilliskeräysaste, kustannukset, päästöt, yhteneväisyys ja palvelutaso. Lisäksi huomioitiin tekninen soveltuvuus.

Uusi palvelujärjestelmä otetaan käyttöön jätelain siirtymäaikoja noudattaen ja porrastettuna alueittain.

Muut artikkelit