Kohti kaksilokero­keräystä

Biojätteet ryhdytään keräämään kaikilta kiinteistöiltä alkaen 2024. Ensimmäisenä keräys käynnistyy Lapualla, kanta-Kurikassa ja Ilmajoella. Lokeroastioita aletaan toimittaa jo vuoden alusta lähtien. Keräys käynnistyy ensi huhtikuussa, kun lokeroautot starttaavat.

Jatkossa poltettava jäte ja biojäte kerätään myös omakoti- ja paritaloista samassa astiassa omiin lokeroihinsa ja myös tyhjennetään samalla kertaa lokeroautoon. Kaksilokeroastioita ryhdytään jakamaan kiinteistöille tammikuusta 2024 lähtien, ensimmäisenä Lapualle. Astian voi ottaa käyttöön vasta maaliskuun lopulla, kun niiden tyhjennys käynnistyy huhtikuun alussa. Seuraavana vuorossa ovat Kurikka ja Ilmajoki. Heinäkuussa keräys käynnistyy Seinäjoella. 

Tutustu kaksilokeroastioiden toimittamisen aikatauluun alempana.

Mistä kaksilokerokeräyksessä on kyse?

Uusi käytäntö kiinteistöjen biojätteen lajitteluun: biojätteet tulee lajitella kaikilla kiinteistöillä erilleen poltettavasta jätteestä, joko Etapin järjestämään keräysastiaan tai omaan itse hankittuun kompostoriin, jonka itse tyhjentää. Etappi ei tuo kaksilokeroastiaa niille, jotka ovat tehneet kompostointi-ilmoituksen.

Miten edetään?

Etapin toimialueella biojätteen erilliskeräys laajenee kaikille kiinteistöille, joilla ei kompostoida. Muutos käynnistyy vaiheittain alkaen huhtikuussa 2024 Lapualla, Ilmajoella ja Kurikassa. Heinäkuussa keräystä laajennetaan Seinäjoen keskustaajamaan. Tästä eteenpäin keräys laajenee koko kahdeksan omistajakunnan alueella, niin että biojätteen keräys on järjestettynä kaikilla kiinteistöillä Etapin asuinkunnasta ja -kiinteistöstä riippumatta vuoden 2026 aikana. 

Omakoti- ja paritalojen asukkaat saavat koko toimialueella valita biojätteen käsittelymuodon. Vaihtoehtoina on liittyä Etapin biojätteen erilliskeräykseen, jolloin Etappi toimittaa biojätteen käsiteltäväksi biokaasulaitokseensa, tai järjestää omatoiminen ympärivuotinen kompostointi kiinteistöllään, jolloin itse tyhjentää kompostorin ja hyödyntää syntyneen mullan omassa kotipihassaan.

Jos asiakas on tehnyt kompostointi-ilmoituksen Lakeuden jätelautakunnalle tai Etapille, ei biojätteen keräykseen tarkoitettua astiaa tuoda kiinteistölle vaan kompostointia voi jatkaa.

Taustalla lakimuutos

Muutos perustuu vuonna 2021 voimaan tulleeseen uuteen jätelakiin ja alueellisiin jätehuoltomääräyksiin. Vaihtoehtona erilliskeräykseen osallistumiselle on omatoiminen kompostointi kotikiinteistöllä tai kompostointikimppa naapureiden kanssa, jolloin on tehtävä viranomaiselle ilmoitus kompostoinnista. Ilmoitus tarvitaan myös kansallista rekisteriä varten, jotta kierrätysaste pystytään laskemaan EU: lle.

Biojätteen keräys kaksilokeroastialla laajenee näin:

  • Ilmajoki, kanta-Kurikka, Lapua: 1.4.2024 alkaen
  • Seinäjoki keskustaajama: 1.7.2024 alkaen
  • Seinäjoki keskustaajaman ulkopuolinen alue (Ylistaro, Nurmon taajaman ulkopuoliset alueet), Kuortane: 1.5.2025 alkaen
  • Jalasjärvi, Peräseinäjoki: 1.1.2026 alkaen
  • Alavus, Ähtäri, Kihniö: 1.4.2026 alkaen

 

Milloin lokeroastia tuodaan?

Kaksilokeroastia tuodaan kiinteistöille etukäteen alkaen tammikuusta (katso aikataulu), mutta astian voi ottaa käyttöön vasta huhtikuun alusta, kun lokeroautot lähtevät liikenteeseen ja lokeroastioiden tyhjennys käynnistyy. Vanha poltettavan jätteen astia jää kiinteistölle siihen saakka, kun lokeroastian voi ottaa käyttöön.

Etappi lähestyy asukkaita kirjeellä, jossa ilmoitetaan oletettu astiakoko, joka perustuu kiinteistöllä nykyisin olevan poltettavan jätteen astian kokoon. Jos ilmoitettu koko ei ole sopiva, vaan asiakas haluaa isomman tai pienemmän kaksilokeroastian, tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun, jotta kokoa voidaan muuttaa. 

Tarkempaa tietoa astioiden koosta löydät Etapin verkkosivuilta.

Vinkki

Jos teet kompostointi-ilmoituksen, voit jatkaa kompostointia. Biojätteen keräykseen tarkoitettua kaksilokeroastiaa ei silloin tuoda kiinteistöllesi.

Lokerokeräys on ympäristövastuullinen ja vähäpäästöinen

Kaksilokeroastian toisessa osassa kerätään poltettavaa jätettä ja toisessa biojätettä. Näin molemmat jätelajit pystytään tyhjentämään samalla kertaa yhdellä jäteautolla, jossa on molemmille jätteille omat lokeronsa. Tästä syystä myös vähän biojätettä tuottavilla kiinteistöillä on hyödyllistä järjestää keräys. Biojätteen ja poltettavan jätteen yhteiskuljetuksella vähennetään ajokilometrejä ja päästöjä. 

Mitä lokerokeräys maksaa?

Etappi tuo ilman erillistä maksua kaksilokeroastian kiinteistöille, jotka eivät kompostoi. Poltettavan jätteen lokeron tyhjennyksestä veloitetaan jätemaksutaksan mukaisesti maaliskuun loppuun asti. 

Uusi jätemaksutaksaluonnos tulee nähtäväksi Lakeuden jätelautakunnan nettisivuille 5.12. Jätemaksutaksa ja lausunnot käsitellään jätelautakunnan kokouksessa 7.2.2024. Jätemaksutaksan on määrä astua voimaan 1.4.2024.

Lue Jätelautakunnan tiedote: Biojätteiden kompostoinnista tulee jatkossa tehdä ilmoitus.

Muut artikkelit