Spot Plus -pal­ve­lu tuo bio­jät­teen la­jit­te­lun lä­hel­le

Kaikille vakituisesti asutuille kiinteistöille tulee mahdollisuus biojätteen lajitteluun.

Etapin Spot-palvelut on suunniteltu kiinteistön koon mukaan, taloyhtiöissä enimmillään kuudelle kerättävälle jätelajille, omakoti- ja paritaloissa poltettavan jätteen lisäksi biojätteelle.

Uudessa palvelussa biojätteen erilliskeräys järjestetään kaksilokerokeräyksenä myös pientaloissa vuosien 2024–2026 aikana, porrastetusti toimialueen kunnissa. Spot-palveluilla toteutetaan uuden jätelain tuomat vaatimukset ja vähän vielä parannettuna.

Spot-palvelutasot

Kotipihassa Spot-palvelutaso näkyy erilaisena jäteastioiden yhdistelmänä. Omakotitalossa voi olla joko kaksilokeroastia poltettavalle jätteelle ja biojätteelle tai pelkkä poltettavan jätteen astia, jos kiinteistöllä kompostoidaan. Taloyhtiössä astioina voi olla erillisastioita ja lokeroastioita.

Spot kompostoivalle omakoti- tai paritalolle

Sisältää Etapin toimittaman poltettavan jätteen erillisastian ja asukkaiden itse hankkiman kompostorin, jonka asukkaat itse tyhjentävät.

Spot Plus omakoti- tai paritaloille

Sisältää Etapin toimittaman kaksilokeroastian, jossa on omat lokerot biojätteelle sekä poltettavalle jätteelle.

Spot Pro taloyhtiöille

  • Sopiva yhdistelmä eri kokoisia erillisastioita ja/tai kaksi- ja nelilokeroastioita, joissa kerätään kuutta eri jätelajia, poltettavaa jätettä ja biojätettä, kartonki-, lasi-, metalli- sekä muovipakkauksia.
  • Pienemmissä eli 3–4 huoneiston taloyhtiöissä biojäte ja poltettava jäte kerätään kaksilokeroastialla ja pakkausjätteet nelilokeroastialla.
  • 5–9 huoneiston taloyhtiöissä biojäte ja poltettava jäte kerätään erillisastioihin ja pakkausjätteet nelilokeroastioihin. Tai taloyhtiön niin halutessa voidaan käyttää pakkausjätteiden keräämiseen myös erillisastioita.
  • Yli kymmenen huoneiston taloyhtiöissä kaikilla jätelajeilla on oma astia.

Tiesitkö, että…

Spot Pro -palvelutaso on mahdollista ottaa halutessaan myös omakoti- ja paritaloihin taajamissa, jolloin voi saada pakkausjätteiden erilliskeräystä varten nelilokeroastian.

Muut artikkelit