Kak­si­lo­ke­ro­ke­räys käyn­nis­tyi

Spot Plus eli biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen Etapin toimialueella etenee. Startti tehtiin huhtikuussa, kun Spot Plus -palvelut eli kaksilokeroastioiden tyhjennys käynnistyi Lapualla, Ilmajoella ja kanta-Kurikassa. Seuraavana vuorossa ovat kanta-Seinäjoki, Hyllykallio ja Nurmon keskusta, joissa keräys käynnistyy heinäkuussa.

Kuuntele podcast aiheesta

Jätteiden kiinteistökeräyksen uudistuksessa poltettava jäte ja biojäte kerätään myös omakoti- ja paritaloista sekä pienistä taloyhtiöistä samassa astiassa omiin lokeroihinsa ja myös tyhjennetään samalla kertaa lokeroautoon vastaaviin lokeroihin. Tämä Spot Plus -palveluksi nimetty keräys toimii jo kolmen aloituskunnan, Lapuan, Ilmajoen ja kanta-Kurikan, alueella. Kaksilokeroastiat toimitettiin alkuvuodesta kiinteistöille ja keräys käynnistyi huhtikuussa.

Kanta-Seinäjoelle, Hyllykalliolle ja Nurmon keskustaan kaksilokeroastioita ryhdyttiin jakamaan huhtikuun lopulla. Astian voi tällä alueella ottaa käyttöön kesäkuun lopulla, kun tyhjennykset käynnistyvät heinäkuun alussa. Muu Etapin toimialue tulee Spot Plus -palveluun mukaan porrastettuna vuoden 2026 loppuun mennessä. Katso oman asuinalueesi aikataulu sivulta 3.

Kaksilokeroautot noutavat kaksi jätelajia kerralla. Osa autoista kulkee biokaasulla.

Keräys lähti hyvin liikkeelle aloitus­kunnissa

Etapin logistiikka­päällikkö Ilkka Leton­saaren mukaan Spot Plus -palvelu eli kaksi­lokero­keräys saatiin hyvin käynnis­tymään aloitus­kunnissa. Astioiden jakelu kiinteis­töille hoitui mallik­kaasti alku­talven pakka­sista huoli­matta ja niiden käyttöön­otto sekä tyh­jennykset lähti­vät liik­keelle aika­taulussa.

– 7 500 kaksilokeroastiaa poltettavan jätteen ja biojätteen keräystä varten jaettiin Lapualle, Ilmajoelle ja kanta-Kurikkaan määräajassa ja myös niiden tyhjennykset käynnistyivät suunnitelman mukaisesti. Myös vanhojen astioiden nouto kierrätykseen tehtiin kevään mittaan, Letonsaari kertaa.

Astiaurakka jatkuu, kun kanta-Seinäjoelle, Hyllykalliolle ja Nurmon keskustaan tullaan jakamaan yhteensä 6 500 kaksilokeroastiaa heinäkuuhun mennessä.

Lokerokeräys on ympäristövastuullinen ja vähäpäästöinen

Kaksilokeroastian toisessa osassa kerätään poltettavaa jätettä ja toisessa biojätettä. Näin molemmat jätelajit pystytään tyhjentämään samalla kertaa yhdellä jäteautolla, jossa on molemmille jätteille omat lokeronsa. Tästä syystä myös vähän biojätettä tuottavilla kiinteistöillä on hyödyllistä järjestää keräys. Biojätteen ja poltettavan jätteen yhteiskuljetuksella vähennetään ajokilometrejä ja päästöjä.

Biojätteen käsittelyn vaihtoehdot?

Omakoti- ja paritalojen asukkaat sekä pienet taloyhtiöt Etapin toimialueella saavat valita biojätteen käsittelymuodon. Vaihtoehtoina on Etapin järjestämä biojätteen erilliskeräys tai omatoiminen ympärivuotinen kompostointi. Jos asiakas on tehnyt kompostointi-ilmoituksen Lakeuden jätelautakunnalle tai Etapille, ei biojätteen keräykseen tarkoitettua astiaa tuoda kiinteistölle vaan kompostointia voi jatkaa.

Etappi toimittaa kerätyn biojätteen käsiteltäväksi biokaasulaitokseensa, jossa siitä tuotetaan biokaasua ja Ranu-maanparannusraetta. Kompostoija hankkii ja tyhjentää itse kompostorinsa ja hyödyntää syntyneen mullan omassa kotipihassaan.

Milloin kaksilokeroastiat voi ottaa käyttöön?

Kaksilokeroastiat tuodaan kiinteistöille etukäteen, mutta astian voi kanta-Seinäjoella, Hyllykalliolla ja Nurmon keskustassa ottaa käyttöön vasta kesäkuun lopulla, kun kuukauden viimeinen tyhjennys vanhalle poltettavan jätteen astialle on tehty. Kaksilokeroautot lähtevät liikenteeseen heinäkuun alussa, jolloin astioiden tyhjennys käynnistyy.

  • Vanhat poltettavan jätteen astiat jäävät kiinteistöille siihen saakka, kun lokeroastian voi ottaa käyttöön.
  • Etappi noutaa omat vanhat jäteastiansa kiinteistöiltä jälkikäteen.
  • Jos käytössä oleva jäteastia on asiakkaan oma, voi sen pitää muussa käytössä ilmoittamalla Etapille tai viemällä sen pois kaksilokeroastian vierestä.
  • Etappi toimittaa maksutta kierrätykseen asiakkaan oman vanhan astian, kun asiakas antaa Etapille luvan astian noutamiseen. Tämän voi tehdä osoitteessa OmaEtappi.com, sähköpostilla osoitteessa asiakaspalvelu@etappi.com tai puhelimitse 06 421 4900.
  • Etappi on lähestynyt asukkaita kirjeellä, jossa ilmoitetaan oletettu astiakoko, joka perustuu kiinteistöllä nykyisin olevan poltettavan jätteen astian kokoon.
  • Jos ilmoitettu koko ei ole sopiva, vaan asiakas haluaa isomman tai pienemmän kaksilokeroastian, voi olla yhteydessä Etapin asiakaspalveluun, jotta kokoa voidaan muuttaa.
Suurenna kuvaa klikkaamalla.

Muut artikkelit